ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Vergeten Slachtoffers aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal indentificatienummer is: 8578 80 275.