ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Vergeten Slachtoffers aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal indentificatienummer is: 8578 80 275.

Beloningsbeleid
Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.
 

Beleidsplan


Jaarrekening 2020

Formulier publicatieplicht 2021