Onderzoeksvragen en opzet

 

Het onderzoek zal niet alleen de omstandigheden en het beleid in de psychiatrie en gehandicaptenzorg tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart brengen. Er zal ook veel aandacht zijn voor de actuele betekenis van de gebeurtenissen toen voor mensen met een psychiatrische ziekte en verstandelijke beperking nu. Want wat leert deze geschiedenis ons als het gaat om de bescherming van kwetsbare groepen vandaag? In hoeverre speelt het verleden mee in onze omgang met vluchtelingen die kampen met psychische problematiek of met een verstandelijke beperking?

 

 

Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Was er een actief programma om patiënten in Nederland om te brengen? Hoe maakten bestuurders, Nederlandse dokters en verpleegsters hun keuzes?