Wat vooraf ging

 

Altrecht en Reinaerde namen in Den Dolder het voortouw tot een diepgravend onderzoek. Dat stond niet op zichzelf. Ook andere instellingen deden en doen lokaal onderzoek, bij voorbeeld Maasoord, Voorburg, Lentis, GG Net, Parnassia, `s Heerenloo en GGz Centraal. Een overzicht.

 

Onderzoek en boek

Onderzoekers dr. Cecile aan de Stegge en drs. Marco Gietema publiceerden in opdracht van Stichting Altrecht en Reinaerde vervolgonderzoek naar de situatie op de Willem Arntz Hoeve tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 3 februari 2017 zijn de conclusies van het onderzoek en het boek gepresenteerd.

 

Onthulling Gedenkteken Vergeten Slachtoffers

Op 16 september 2016 werd in Den Dolder het gedenkteken voor de ‘Vergeten Slachtoffers’ van de Willem Arntsz Hoeve tijdens de Tweede Wereldoorlog onthuld. Het kunstwerk is ontworpen door Christoph Seijfferth.

 

 

Nationaal congres

In Doorn vond op 10 juni 2016 een nationaal congres plaats waarin de oorlogsperiode in psychiatrie en gehandicaptenzorg centraal staat. Veel organisatie die aangesloten zijn bij GGZ Nederland of de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen aandacht geven aan deze zwarte bladzijde uit hun geschiedenis. Het ministerie van VWS en het Nationaal Comité 4 & 5 mei ondersteunen hen in dit streven. Commitment groeit voor landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het lot van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking.

 

Themabijeenkomst Vergeten Slachtoffers

Altrecht en Reinaerde presenteerden op donderdag 30 april 2015 in het gemeentehuis van Zeist hun bevindingen over de geschiedenis van de Willem Arntsz Hoeve tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Met steun van velen

Bij het eerdere onderzoek en activiteiten is steun en medewerking ontvangen van: Rabobank, K.F. Hein Fonds, Van Baren, Elise Mathilde fonds, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland regionaal Utrecht, Arkin, ZonMw, Gemeente Zeist, 4-5 mei comité. VWS, Altrecht, Reinaerde, Arkin, Dijk en Duin, Parnassia, GG net, Antes, Lentis, GGz centraal, GGZ Nederland en het Fonds ‘Erinnerung, Verantwortung, Zukunft’ (EVZ, Berlijn). NIOD, Het Nationaal 4 en 5 mei Comité, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid.