Donateurs

De volgende sympathisanten hebben inmiddels hun financiële steun toegezegd aan het onderzoek.