Gewenste opbrengst

 

Zowel voor de zorgprofessionals als voor het brede publiek komt er een leesbare overzichtsstudie. In het onderzoeksplan is expliciet ruimte voor onderzoek binnen afzonderlijke instellingen.

Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Waarom duurde het 70 jaar voor het besef doordrong dat zich tijdens de Duitse bezetting van ons land een torenhoge sterfte onder patiënten voordeed? Hoe zouden we vandaag de dag omgaan met onze patiënten als ze in gevaar zijn?

De raadsels en het collectieve zwijgen over wat er is gebeurd, veroorzaken veel ongemak bij nabestaanden. Dit moet doorbroken worden om uiteindelijk de namen van de vergeten slachtoffers te kunnen noemen. Dat geeft erkenning aan deze groep mensen die destijds van de zorg afhankelijk was.
Het is tijd om fouten uit het verleden onder ogen te zien. Recht te doen aan levens van mensen die aan de zorgen van rechtsvoorgangers waren toevertrouwd en in te zien hoe we in het beleid van instellingen voor ggz en gehandicaptenzorg kunnen verankeren dat dit niet weer kan gebeuren.