Dr. Eveline Buchheim


Dr. Eveline Buchheim is onderzoeker bij het NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van oorlog en gender en oorlog en herinnering. Zij publiceerde over de rol van vrouwen in de kolonie, de gevolgen van de oorlog in de Pacific op bestaande gender verhoudingen en over WO II gerelateerd herinneringstourisme. Buchheim werkte als interviewer o.a. voor de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI). Zij adviseerde over oral history projecten en gaf trainingen over het gebruik van egodocumenten en oral history voor onderzoek. Als projectcoördinator Extern gefinancierd Onderzoek begeleidde zij vele onderzoeksprojecten. Zij is betrokken bij het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950.