Onderzoekers

Dr. Cecile aan de Stegge

Cecile-aan-de-SteggeCecile aan de Stegge is een psychiatrisch verpleegkundige (St. Centrum St. Bavo, Noordwijkerhout, 1982) met een academische graad in filosofie en in gezondheidszorgbeleid (Leiden, 1988). Aansluitend werkte zij ruim zestien jaar als beleidsadviseur, aanvankelijk in Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal te Maastricht, later bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg te Zoetermeer en bij de ggz-instelling Adhesie te Deventer. In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht op de ontwikkeling van het psychiatrisch verpleegkundig beroep in Nederland. Tijdens dit onderzoek kwam zij in aanraking met de hoge sterfte in psychiatrische ziekenhuizen gedurende de Duitse bezetting. Met ingang van medio april 2015 is Aan de Stegge geassocieerd onderzoeker bij het NIOD, instituut voor Oorlog, – Holocaust – en Genocidestudies. Zij zal, in opdracht van Altrecht en Reinaerde, als lid van de kerngroep ‘Vergeten Slachtoffers’ werk maken van de analyse van de sterfte in de gemeente Zeist om zo de sterftepercentages van verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente Zeist ten tijde van de oorlog duidelijk te maken.

Drs. Marco Gietema

Marco-GietemaMarco Gietema studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde daarna een master Holocaust- en Genocidestudies af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 was hij als onderzoeker verbonden aan het European Holocaust Research Institute (EHRI). Momenteel is hij werkzaam als onderzoeker in opdracht van Reinaerde en Altrecht binnen de kerngroep ‘Vergeten Slachtoffers’. Hiervoor werkt hij zijn Engelstalige doctoraalonderzoek verder uit tot een Nederlandstalig boek. Hij zal op basis van uitgebreid archiefonderzoek en interviews met nabestaanden van medewerkers en patiënten een beeld schetsen van de manier waarop de medewerkers van de Willem Arntsz Hoeve zich door de oorlog heen hebben geworsteld en de omstandigheden waarin de patiënten verkeerden. Thema’s als de nazificering van de inrichting, de evacuatie van psychiatrische inrichtingen uit de kustprovincies naar de Willem Arntsz Hoeve, de arrestatie van Joodse patiënten en de hoge sterfte onder de niet-Joodse patiënten zullen uitgebreid aan bod komen.