Nationaal congres

Vergeten slachtoffers tijdens WO II in de GGz en gehandicaptenzorg

Vrijdag 10 juni 2016, 9.30- 17.00 uur
De Basis, Doorn

Fotoimpressie

Downloads

Tijdens de Duitse bezetting van ons land stierven, volgens tot nog toe beschikbare gegevens, bijna 9.000 psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking méér, dan in de zes jaren voorafgaand aan deze bezetting. Vooral in de jaren 1942 – 1945 nam de sterfte onder hen dramatische vormen aan. Vele organisaties die aangesloten zijn bij GGz Nederland of de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen aandacht geven aan deze zwarte bladzijde uit hun geschiedenis. Het Ministerie van VWS en het Nationaal Comité 4 & 5 mei ondersteunen hen in dit streven.

Gerdi Verbeet tijdens congres Vergeten slachtoffersOp 10 juni 2016 organiseren Altrecht (geestelijke gezondheidszorg Utrecht en omgeving) en Reinaerde (begeleiding en behandeling van mensen met een beperking in de provincie Utrecht’ een gevarieerd congresprogramma onder leiding van Ad van Liempt waarin de oorlogsperiode van deze organisaties centraal staat. Met dit congres willen zij commitment verwerven van betrokkenen voor een landelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het lot van ‘gewone’ psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek is van belang om recht te kunnen doen aan de groep overleden patiënten en om duidelijkheid te kunnen bieden aan nabestaanden over de omstandigheden waaronder hun familieleden zijn gestorven. Maar vooral ook om te kunnen leren van gebeurtenissen van toen en wat dit betekent voor onze samenleving van nu.

Naast bekende historisch onderzoekers doen vertegenwoordigers van diverse Nederlandse zorgorganisaties met indertijd een ggz- en vgz –patiëntenpopulatie mededeling over het tot nog toe verrichte lokale onderzoek op hun instellingsterrein naar gebeurtenissen tijdens de oorlog. Naast diverse lezingen en een film zijn er boeken te koop en wordt er gedebatteerd over de vraag of deze oorlogsfeiten niet om een nationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma vragen. Altrecht en Reinaerde zijn van mening dat dit ook een bijdrage levert aan de destigmatisering van mensen met een psychiatrische ziekte of een verstandelijke beperking.

Stichting Sympopna verzorgt de praktische organisatie en de registratie voor dit congres.