Betrokken instanties

De volgende fondsen en sympathisanten hebben inmiddels hun financiële steun toegezegd aan het onderzoek en enkele activiteiten: Rabobank, K.F. Hein Fonds, Van Baren, Elise Mathilde fonds, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland regionaal Utrecht, Arkin, ZonMw, Gemeente Zeist, 4-5 mei comité. Aan het internationale congres op 21-22 mei en het nationale congres op 10 juni hebben ook diverse instellingen en fondsen steun verleend VWS, Altrecht, Reinaerde, Arkin, Dijk en Duin, Parnassia, GG net, Antes, Lentis, GGz centraal, GGz Nederland en het Fonds ‘Erinnerung, Verantwortung, Zukunft’ (EVZ, Berlijn).
Vele instanties hebben inmiddels hun medewerking toegezegd aan dit onderzoek waaronder de koepelorganisaties Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ Nederland, maar ook het NIOD, Het Nationaal 4 en 5 mei Comité, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Het Landelijk Platform GGz, Fonds Psychische Gezondheid, Gemeente Zeist.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Heeft u vragen, ideeën of wilt u ons vervolgonderzoek financieel steunen? Stuur dan een e-mail naar vergetenslachtoffers@gmail.com.