Vergeten Slachtoffers

De geschiedenis van psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland (voor zover thans bekend) bijna 7.500 meer psychiatrische patiënten gestorven dan in de zes jaren voorafgaand aan de oorlog, nog afgezien van de circa 1400 gedeporteerde joodse patiënten. Naar de oorzaken van deze hoge sterfte is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan. Aan de hand van een gedetailleerde praktijkstudie over de Willem Arntsz Hoeve ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in combinatie met een nauwkeurige analyse van de sterfte onder de verschillende bevolkingsgroepen in Zeist, wordt gestreefd meer inzicht in deze onbekende geschiedenis. Met steun van de stichtingen Altrecht en Reinaerde hopen de onderzoekers een gezicht te kunnen geven aan de patiënten die destijds zijn omgekomen en hun nabestaanden duidelijkheid te bieden over de omstandigheden waarin hun verwante tijdens de oorlog verkeerde. Tevens hopen zij door middel van dit onderzoek een voorzet te kunnen geven voor een landelijk onderzoeksprogramma naar de hoge sterfte onder psychiatrische patiënten ten tijde van de Duitse bezetting.

 

Foto’s boekpresentatie Vergeten SlachtoffersBoek-VergetenSlachtoffers

Op 3 februari 2017 is in Den Dolder het boek ‘Vergeten Slachtoffers, psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve in de Tweede Wereldoorlog’, geschreven door Marco Gietema en Cecile aan de Stegge, gepresenteerd. Het boek is de weerslag van twee jaar onderzoek naar de gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld in en rondom de voormalige instelling voor psychiatrisch patiënten en mensen met een verstandelijke beperking, de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.

Foto’s en meer informatie over de presentatie

Het boek kan hier worden besteld