Vergeten Slachtoffers

De geschiedenis van psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Draag ook bij aan het landelijk onderzoek

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland vinden het de hoogste tijd om openheid te geven over de zorg aan psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland in de oorlogsjaren. Diepgravend landelijk onderzoek door het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies is nodig.
Vanaf 4 mei 2018 om 8.00 uur leest u hier meer over de vergeten slachtoffers en over het onderzoek door het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies.

 

‘Meer onderzoek en dus meer bekendheid over het lot van psychiatrische patiënten in de Tweede Wereldoorlog is nodig. Het is belangrijk dat zij een plek krijgen in het collectieve geheugen van ons land. Want ieder mens is uniek en het waard op gekend te worden.
We moeten deze periode koesteren als een gevaarlijke herinnering en voorkómen dat we deze fouten opnieuw maken. Vergeten is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven.’
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland

 

Openheid over zorg aan kwetsbare groepen in de oorlogsjaren

Patiënten in de psychiatrie en gehandicaptenzorg vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zeker ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. In nazi-Duitsland en in bezet gebied in Oost-Europa vonden meer dan 200.000 mensen met een beperking en psychiatrische patiënten de dood. Door vooropgezet beleid. In andere landen, waaronder Nederland,  stierven veel patiënten door ondervoeding, verwaarlozing en gedwongen verplaatsing.

 

Psychiatrie en gehandicaptenzorg

Het onderzoek zal de ontwikkelingen in de zorg-instellingen tijdens de bezetting systematisch in kaart brengen. De leidende vraag daarbij is wat de gevolgen van de bezetting waren voor de mensen in de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Belangrijk is ook de vraag in hoeverre de toen heersende opvattingen over deze mensen en ideologische stromingen – zoals het nazisme – een aanwijsbare rol speelden in het beleid binnen de instellingen.

 

‘Het is mijn grote wens dat dit onderzoek resulteert in stevige verankering van de missies van instellingen voor gehandicaptenzorg en ggz. Wie fouten uit het verleden onder ogen durft te zien, recht doet aan levens van mensen die aan de zorgen van rechtsvoorgangers waren toevertrouwd en wil inzien wat de impact is voor de beroepshouding van zorgbestuurders, artsen en andere zorgprofessionals die toont karakter en werpt bressen op tegen tijden van schaarste. Want wie garandeert ons dat dit niet nogmaals zal gebeuren?’
Femke Halsema, voorzitter VGN

 

Relevant voor de toekomst

Een tweede doel van het onderzoek is te bezien wat wij vandaag de dag van deze geschiedenis kunnen leren, als het gaat om de bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals vluchtelingen met psychische problemen en mensen die op straat leven of kampen met lichamelijke beperkingen.

 

Contact of Doneer